Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp

  1. Giới thiệu về Quỹ Hỗ trợ Khởi nghiệp:
  • Quỹ Hỗ trợ Khởi nghiệp do Giáo Dục Thanh Niên phối hợp cùng các đơn vị đồng hành thành lập và quản lý. Mục đích chính của Quỹ hỗ trợ Khởi nghiệp khuyến khích tinh thần kinh doanh, cổ vũ khát vọng làm giàu chân chính cho thanh niên, sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp.
  • Tổng nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ Khởi nghiệp là 10 tỷ đồng.
  • Với nguồn vốn này, Giáo Dục Thanh Niên mong muốn sẽ là nguồn lực để tăng cường các giải pháp về vốn cho thanh niên, sinh viên làm kinh tế.
  1. Đối tượng hỗ trợ:

Đối tượng hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ Khởi nghiệp là thanh niên, sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp.

  1. Quy định về hỗ trợ:

- Là bài thi đạt giải trong cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” – 2017.

- Được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/ dự án và tối thiểu 5 triệu đồng/ dự án.

- Được hỗ trợ văn phòng khởi nghiệp.

- Được hỗ trợ thiêt bị công nghệ.

- Được hỗ trợ quy trình khởi sự doanh nghiệp, thuế…