Lịch tổ chức

Timeline và địa điểm tổ chức chương trình "Con đường khởi nghiệp"

Thời gian

Địa điểm

Diễn giả

Số lượng SV

Ghi chú

 15.08.2017

Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

 CEO.

 2.000

Khai mạc

 25.08.2017

Trường ĐH 

 CEO.

1.000 

 

05.09.2017 

Trường ĐH 

 CEO. 

700 

 

15.09.2017 

Trường CĐ

 CEO.

1.000 

 

 25.09.2017

Học viện 

 CEO.

500 

 

 05.10.2017

Trường CĐ 

 CEO.

1.000 

 

 15.10.2017

Trường ĐH 

 CEO.

 1.500

 

Đăng ký tham gia để có cơ hội được giao lưu cùng các chuyên gia tại đây


Agenda tổ chức tại các trường ĐH – CĐ – TCCN

Thời gian

Thời lượng

Nội dung

Diễn giả

Ghi chú

7h30

 

Chuẩn bị

 

 

7h30 – 8h00

30 phút

Đón tiếp khách mời, đại biểu

 

 

8h00 – 8h05

5 phút

Khai mạc

 

 

8h05 – 8h15

10 phút

Giới thiệu khách mời, đại biểu, diễn giả

 

 

8h15 – 9h15

60 phút

Chia sẻ của diễn giả

 CEO.

 

9h15 – 9h45

30 phút

Chia sẻ của cựu sinh viên về khởi nghiệp

 Cựu sinh viên.

Do trường mời

9h45 – 10h30

45 phút

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” cấp trường

 

 

10h30 – 10h45

15 phút

Tổng kết, trao giải cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”

Tặng hoa diễn giả

 

 

10h45

 

Kết thúc